Przykładowe tematy szkoleń:

  • Web API – dobre praktyki
  • Testy jednostkowe – dobre praktyki
  • Refaktoring kodu – praca z „Legacy Code”
  • Czysta architektura
  • Programowanie w Chmurze (Azure)

Każde szkolenia obejmuje część teoretyczną i praktyczną (warsztaty).
Szkolenia są przeprowadzane on-line. Istnieje też możliwość opracowania innego tematu szkolenia , w tym
celu proszę o kontakt, żebym mógł przedstawić ofertę.

Najbliższe realizowane szkolenie:

  • Programowanie w Chmurze (16 – 18 grudnia 2020).